Асламова Людмила Іванівна

Асламова Людмила Іванівна Директор Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Експерт МАГАТЕ, кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник, лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008 році

Безшийко Олег Анатолійович

Безшийко Олег Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ядерної фізики Біля 100 публікацій, з них 62 статті

Богданович Георгій Анатолійович

Богданович Георгій Анатолійович Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп” Начальник відділу радіаційної безпеки

Бондар Борис Михайлович

Бондар Борис Михайлович Клінічна лікарня  “Феофанія” Інженер-радіофізик, магістр за спеціальністю “Експерементальня ядерна фізика”. Коло наукових інтересів радіаційна безпека в медицині, гамма та нейтронна спектроскопія, виробництво трейсерів. Має 6 опублікованих робіт.

Бондар Віра Михайлівна

Бондар Віра Михайлівна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Кандидат фізико-математичних  наук, асистент теплоенергетичного факультету

Васильків Богдан Любомирович

Васильків Богдан Любомирович ТОВ “Медична клініка “Інновація” Інженер-радіолог, магістр Коло наукових інтересів: високочастотні резонатори, хвилеводи для елекромагнітних хвиль. Взаємодія речовини з НВЧ хвилями. Має 6 опублікованих робіт.  

Голубєв Володимир Сергійович

Голубєв Володимир Сергійович Начальник Управління регулювання безпеки радіаційних технологій Держатомрегулювання в період з 1997 по 2006 рр.

Дикан Ірина Миколаївна

Дикан Ірина Миколаївна Директор Державної установи “Науково-практичний центр ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” Член-кореспондент НАМН Украіни, доктор медичних наук,  професор, лауреат державної премії України Автор 142 наукових праць, з яких: 86 статей, 2 монографії, 1 підручник, отримано 5 патентів на винахід. Підготувала 5 докторів і 7 кандидатів медичних наук.

Чигрин Олена Олегівна

Чигрин Олена Олегівна ТОВ “Медична клініка “Інновація” Провідний інженер-радіолог, магістр за спеціальністю “Експериментальна ядерна фізика” Коло наукових інтересів: радіаційна безпека, медична фізика у променевій терапії. Має 8 опублікованих робіт.

Насвіт Олег Іліодорович

  Насвіт Олег Іліодорович – Перший заступник Голови агентства України з                       управління зоною відчуження. Експерт регіонального проекту ТС МАГАТЕ     RER/9/123 “Підтримка повернення до нормальних радіологічних умов довкілля   територій, що зазнали впливу Чорнобильської аварії” ; член робочої групи з   розробки Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та  […]

Разработка redox sparrow-hawk