Асламова Людмила Іванівна

Асламова Людмила Іванівна Директор Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Експерт МАГАТЕ, кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник, лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008 році, відзначена нагрудним знаком “Відмінник освіти” у 2020 році.

Безшийко Олег Анатолійович

Безшийко Олег Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ядерної фізики Біля 100 публікацій, з них 62 статті

Бондар Борис Михайлович

Всеукраїнський центр радіохірургії КЛ «Феофанія», провідний радіофізик, асистент кафедри Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Освіта: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій». Коло наукових інтересів: гамма та нейтронна спектроскопія, радіаційна безпека в медицині, виробництво радіоізотопів. Автор 33 публікацій, із них 16 статей.

Дикан Ірина Миколаївна

Дикан Ірина Миколаївна Директор Державної установи “Науково-практичний центр ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” Член-кореспондент НАМН Украіни, доктор медичних наук,  професор, лауреат державної премії України Автор 142 наукових праць, з яких: 86 статей, 2 монографії, 1 підручник, отримано 5 патентів на винахід. Підготувала 5 докторів і 7 кандидатів медичних наук.

Чигрин Олена Олегівна

Чигрин Олена Олегівна ТОВ “Медична клініка “Інновація” Провідний інженер-радіолог, магістр за спеціальністю “Експериментальна ядерна фізика” Коло наукових інтересів: радіаційна безпека, медична фізика у променевій терапії. Має 8 опублікованих робіт.

Насвіт Олег Іліодорович

  Насвіт Олег Іліодорович – Перший заступник Голови агентства України з               управління зоною відчуження. Експерт регіонального проекту ТС МАГАТЕ     RER/9/123 “Підтримка повернення до нормальних радіологічних умов довкілля   територій, що зазнали впливу Чорнобильської аварії”; член робочої групи з   розробки Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та   відродження територій, що зазнали радіоактивного […]

Інформація про Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

Навчання та перевірка знань з радіаційної безпеки проводиться онлайн за допомогою дистанційних технологій. Вартість навчання за участю експертів МАГАТЕ, з використанням дистанційних технологій, надсиланням роздавальних довідкових матеріалів – 3000 грн, з використанням дистанційних технологій, надсиланням роздавальних довідкових матеріалів – 2000 грн. Навчання слухачів проводиться за умови укладення договорів та актів виконаних робіт між Київським національним університетом імені […]

Меленевська Надія Володимирівна

Меленевська Надія Володимирівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник Закінчила з відзнакою у 2004 році біологічний  факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю біофізика. Навчалася в аспірантурі біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2004-2010 рр.  Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук  […]

Тараканов Валерій Костянтинович

Тараканов Валерій Костянтинович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Провідний інженер НДЛ “Ядерна спектроскопія” кафедри ядерної фізики фізичного факультету.

Скалецький Юрій Миколайович

Скалецький Юрій Миколайович Національний інститут стратегічних досліджень Завідувач відділу екологічної та техногенної безпеки, доктор медичних наук, доцент, полковник медичної служби у відставці

Разработка redox sparrow-hawk