Асламова Людмила Іванівна

Асламова Людмила Іванівна Директор Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Експерт МАГАТЕ, кандидат біологічних наук,  старший науковий співробітник, лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008 році

Безшийко Олег Анатолійович

Безшийко Олег Анатолійович Київський національний університет імені Тараса Шевченка Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри ядерної фізики Біля 100 публікацій, з них 62 статті

Богданович Георгій Анатолійович

Богданович Георгій Анатолійович Українське державне виробниче підприємство “Ізотоп” Начальник відділу радіаційної безпеки

Бондар Борис Михайлович

Всеукраїнський центр радіохірургії КЛ «Феофанія», провідний радіофізик, асистент кафедри Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Освіта: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій». Коло наукових інтересів: гамма та нейтронна спектроскопія, радіаційна безпека в медицині, виробництво радіоізотопів. Автор 33 публікацій, із них 16 статей.

Бондар Віра Михайлівна

Бондар Віра Михайлівна Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Кандидат фізико-математичних  наук, асистент теплоенергетичного факультету

Васильків Богдан Любомирович

Васильків Богдан Любомирович ТОВ “Медична клініка “Інновація” Інженер-радіолог, магістр Коло наукових інтересів: високочастотні резонатори, хвилеводи для елекромагнітних хвиль. Взаємодія речовини з НВЧ хвилями. Має 6 опублікованих робіт.  

Голубєв Володимир Сергійович

Голубєв Володимир Сергійович Начальник Управління регулювання безпеки радіаційних технологій Держатомрегулювання в період з 1997 по 2006 рр.

Дикан Ірина Миколаївна

Дикан Ірина Миколаївна Директор Державної установи “Науково-практичний центр ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України” Член-кореспондент НАМН Украіни, доктор медичних наук,  професор, лауреат державної премії України Автор 142 наукових праць, з яких: 86 статей, 2 монографії, 1 підручник, отримано 5 патентів на винахід. Підготувала 5 докторів і 7 кандидатів медичних наук.

Чигрин Олена Олегівна

Чигрин Олена Олегівна ТОВ “Медична клініка “Інновація” Провідний інженер-радіолог, магістр за спеціальністю “Експериментальна ядерна фізика” Коло наукових інтересів: радіаційна безпека, медична фізика у променевій терапії. Має 8 опублікованих робіт.

Насвіт Олег Іліодорович

  Насвіт Олег Іліодорович – Перший заступник Голови агентства України з                       управління зоною відчуження. Експерт регіонального проекту ТС МАГАТЕ     RER/9/123 “Підтримка повернення до нормальних радіологічних умов довкілля   територій, що зазнали впливу Чорнобильської аварії” ; член робочої групи з   розробки Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та  […]

Разработка redox sparrow-hawk