Інформація про Навчально-науковий центр радіаційної безпеки

Навчання та перевірка знань з радіаційної безпеки проводиться онлайн за допомогою дистанційних технологій. Вартість навчання за участю експертів МАГАТЕ, з використанням дистанційних технологій, надсиланням роздавальних довідкових матеріалів – 3000 грн, з використанням дистанційних технологій, надсиланням роздавальних довідкових матеріалів – 2000 грн. Навчання слухачів проводиться за умови укладення договорів та актів виконаних робіт між Київським національним університетом імені […]

Скалецький Юрій Миколайович

Скалецький Юрій Миколайович Національний інститут стратегічних досліджень Завідувач відділу екологічної та техногенної безпеки, доктор медичних наук, доцент, полковник медичної служби у відставці

Підлубна Тетяна Геннадіївна

Підлубна Тетяна Геннадіївна Клінічна лікарня “Феофанія” Провідний інженер-радіофізик

Мірошниченко Сергій Іванович

Мірошниченко Сергій Іванович Генеральний  директор ”НВО ”Телептик”. Науковий ступінь та вчене звання: доктор технічних наук,  професор. Коло наукових інтересів:  Цифрові рентгенівські приймачі. Отримано більше 180 патенпів, акторських свідоцтв, а також монографія та підручники. Підготував 1 д.т.н. та 13 к.т.н.

Куліч Єлизавєта Василівна

Куліч Єлизавета Василівна Провідний інженер Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук. Освіта: Закінчила з відзнакою у 2005 році фізичний  факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій. Навчалася в аспірантурі фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, […]

Чорнай Ганна Юріївна

Чорнай Ганна Юріївна Освіта: Закінчила фізичний факультет Київського державного університету за фахом «Експериментальна ядерна фізика». Професійна діяльність: Працювала інженером-радіологом відділення променевої терапії Національного інституту раку. З 2007 року – медичний фізик у Лікарні ізраїльської онкології LISOD (блок медичної фізики та комп’ютерного планування променевої терапії). Додаткова освіта: Проходила підготовку в провідних лікувальних центрах Європи: IAEA-ESTRO Course […]

Стригіна Лідія Павлівна

Стригіна Лідія Павлівна Головний реєстраційний центр Державного регістра джерел іонізуючого випромінювання та доз, головний реєстратор. Освіта:  Київський  політехнічний інститут, спеціальність ,,Електричні машини та апарати». Додаткова освіта: Проходження курсів: з радіоекології;  з фізичного захисту;  з навчання викладачів. Курс, що викладається: Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання.      

Філовець Сергій Олександрович

 Державне підприємство «УДВП Ізотоп», провідний інженер систем фізичного захисту та охорони. Освіта:  Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут” (2009 р.), спеціаліст за кваліфікацією “Інженер з комп’ютерних систем”; Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, спеціалізація “Фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”. Додаткова освіта: проходження курсу «Фізичний захист джерел іонізуючого випромінювання» […]