Підлубна Тетяна Геннадіївна

Підлубна Тетяна Геннадіївна Клінічна лікарня “Феофанія” Провідний інженер-радіофізик

Мірошниченко Сергій Іванович

Мірошниченко Сергій Іванович Генеральний  директор ”НВО ”Телептик” Доктор технічних наук,  професор Наукові інтереси:  Цифрові рентгенівські приймачі. Отримано більше 180 патенпів, акторських свідоцтв, а також монографія та підручники. Підготував 1 д.т.н. та 13 к.т.н.

Ліпкан Володимир Анатолійович

Ліпкан Володимир Анатолійович Голова Наглядової Ради, Глобальна Організація Союзницького лідерства Доктор юридичних наук,  доцент, лауреат Премії ім. В. Суміна Української правничої фундації  у 1997 році Автор понад 230 публікацій, з яких: 9 монографій, 20 підручників та навчальних посібників, понад 200 наукових статей

Куліч Єлизавєта Василівна

Куліч Єлизавета Василівна Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кандидат фізико-математичних наук,  науковий співробітник Закінчила з відзнакою у 2005 році фізичний  факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій. Навчалася в аспірантурі фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2005-2009 рр.  Успішно […]

Чорнай Ганна Юріївна

Закінчила фізичний факультет Київського державного університету за фахом «Експериментальна ядерна фізика». Працювала інженером-радіологом відділення променевої терапії Національного інституту раку. З 2007 року – медичний фізик LISOD (блок медичної фізики та комп’ютерного планування променевої терапії). Проходила підготовку в провідних лікувальних центрах Європи: IAEA-ESTRO Course on Modern Brachytherapy Technique, Гданськ, Польща; IAEA-ESTRO Course on Physics for Clinical […]

Стригіна Лідія Павлівна

Головний реєстраційний центр Державного регістра джерел іонізуючого випромінювання, головний спеціаліст. Освіта. Київський  політехнічний інститут, спеціальність ,,Електричні машини та апарати». Додаткова освіта.  Проходження курсів: з радіоекології;  з фізичного захисту;  з навчання викладачів. Курс, що викладається. Державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання.      

Філовець Сергій Олександрович

                                           Державне підприємство «УДВП Ізотоп», провідний інженер систем фізичного захисту та охорони. Освіта:  Національний технічний університет України “Київський Політехнічний Інститут” (2009 р.), спеціаліст за кваліфікацією “Інженер з комп’ютерних систем”; Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, […]

Разработка redox sparrow-hawk