Куліч Єлизавєта Василівна

Куліч Єлизавета Василівна

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидат фізико-математичних наук,  науковий співробітник

Закінчила з відзнакою у 2005 році фізичний  факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій.

Навчалася в аспірантурі фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2005-2009 рр.  Успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  у 2010 році. З 2009 року працює у НДЛ «Радіометричні методи досліджень» фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  З 2012 року за сумісництвом методист вищої категорії у Навчально-науковому центрі радіаційної безпеки

Разработка redox sparrow-hawk