Бондар Борис Михайлович

Всеукраїнський центр радіохірургії КЛ «Феофанія», провідний радіофізик, асистент кафедри Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Освіта: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій».

Коло наукових інтересів: гамма та нейтронна спектроскопія, радіаційна безпека в медицині, виробництво радіоізотопів.

Автор 33 публікацій, із них 16 статей.

Предлагаем к продаже ткань бязь. производство бязи Помощь в доставке, консультирование.
Разработка redox sparrow-hawk