Бондар Борис Михайлович

Бондар Борис Михайлович

Провідний радіофізик Всеукраїнського центру радіохірургії КЛ «Феофанія» ДУС,
старший викладач кафедри Атомних електричних станцій та інженерної теплофізики НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

Освіта: закінчив у 2011 році кафедру ядерної фізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю «Фізика ядра, елементарних частинок та високих енергій», 2018 р.

Коло наукових інтересів: гамма та нейтронна спектроскопія, радіаційна безпека в медицині, виробництво радіоізотопів.

Автор більше 40 публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях, в тому числі навчально-методичних рекомендацій для студентів й підручника “Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання”.

Курс, що викладається: Основи радіаційної безпеки в радіології та Задачі з розрахунку основних величин радіаційної безпеки.

Предлагаем к продаже ткань бязь. производство бязи Помощь в доставке, консультирование.
Разработка redox sparrow-hawk