Міжнародна Регіональна Нарада МАГАТЕ

Директор Навчально-наукового центру радіаційної безпеки Асламова Людмила Іванівна за період з 08 жовтня по 14 жовтня 2017 року  приймала участь у роботі міжнародної Регіональної Наради МАГАТЕ по забезпеченню безпеки та якості в променевої діагностики, що проводилась у м. Астана, Республіка Казахстан. Нарада проводилась в рамках регіонального проекту МАГАТЕ RER 9/135 «Зміцнення радіаційного захисту пацієнтів та контроль медичного опромінення».

Під час роботи міжнародної Регіональної Наради МАГАТЕ представниками  кожної держави висвітлювались питання щодо національних підходів з забезпеченню безпеки та якості в променевої діагностики, підготовки відповідальних за радіаційну безпеку, впровадженню новітніх медичних методик з джерелами іонізуючого випромінювання тощо.

Учасниками міжнародної Регіональної Наради були 25 фахівців з радіаційної безпеки з 14 країн світу, а саме клінічні медичні фізики, викладачі, вчені з провідних наукових центрів, представники регулюючих органів з Азербайджану, Албанії, Болгарії, Грузії, Сербії тощо. Україна та Київський національний університет імені Тараса Шевченко були представлені Асламовою Л.І – директором Навчально-наукового центру радіаційної безпеки університету, яка успішно зробила національну доповідь щодо шляхів оптимізації променевого навантаження в Україні.

Всі учасники міжнародної Регіональної Наради надали пропозиції щодо підготовки подальшого загального плану дії в рамках регіонального проекту МАГАТЕ. Пропозиції від нашої держави були враховані у повному обсязі.

Міжнародна Регіональна Нарада МАГАТЕ проводилась паралельно з участю в VII-му Євразійському радіологічного Форумі, де Л.І.Асламова зробила доповідь «Навчання і підвищення кваліфікації медичного фізика, як гарантія якості проведення процедур медичного опромінення, досвід України». За оцінками присутніх на форумі, а це більш як 300 учасників з різних країн, тема представленої доповіді надзвичайно актуальна та корисна для всіх держав, тому викликала багато запитань на пропозицій до подальшої співпраці. Всі завдання від МАГАТЕ були успішно виконані у повному обсязі.

Разработка redox sparrow-hawk