VII міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології»

27-28 вересня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки університету відбулася VII міжнародна конференція «Медична фізика – сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології». 

З привітальними словами учасники конференції звернулися  Мартинюк Віктор Семенович,  проректор з наукової роботи КНУ,   Асламова Людмила Іванівна  (директор навчально-наукового центру радіаційної безпеки КНУ),  Міхньов Володимир Анатолійович  (головний науковий секретар Національної академії медичних наук України),  Богуславська Олександра Ігорівна   (завідувач сектору радіаційний захист пацієнтів, державний інспектор Держатомрегулювання України).

Виступаючі наголошували, що конкурентоспроможність освітніх послуг у світовому ринку вимагає впровадження нововведень, усвідомлених досягнень міцної єдності науки, освіти та інноваційних технологій, особливо зараз, коли ратифіковано угоду про асоціацію з ЄС.

У роботі конференції брали участь фахівці провідних навчальних закладів, медичних, наукових та регулюючих установ, представників урядових структур України.

Актуальність медичної фізики та її роль у суспільстві невпинно зростає і не викликає сумнівів. Саме тому підготовка фахівців з медичної фізики успішно здійснює десятки відомих університетів у всьому світі. Київський національний університет імені Тараса Шевченка є першим вищим навчальним закладом у країні, який у 2014 році отримав ліцензію МОН України на право підготовки «магістрів» з медичної фізики.

Такі провідні вчені університету як академік НАН України Булавін Л.А. (завідувач кафедри молекулярної фізики фізичного факультету), професор Мартиш Є.В. (завідувач кафедри медичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем) доценти Судаков О.О. та Радченко С.П. Серед десяти найвідоміших вчених у галузі медицини фізики.   А директор навчально-наукового центру радіаційної безпеки університету Асламова Л.І. (організатор всередині цього заходу) має статус експерта МАГАТЕ.

Конференція зібрала багато молоді зацікавленої, небайдужої до майбутнього України. Це свідчить про те, що молодь має мотивацію до засвоєння такої необхідної для суспільства професії, як медична фізика.

За найкращими доповідями студенти та молоді науковці вручили дипломи та заохочення. За рішенням організаційної комісії відзначені конференції – Гаргуц Юлія Іванівна, аспірантка хімічної факультету КНУ; Носік Ольга Валеріївна,  молодший науковий співробітник ДУ “Інститут медичної радіології  ім. С.П. Григор’єва НАМН України та  Міліція Віктор Михайлович, провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України.

Усі присутні виступили за поглиблення подальшої співпраці для максимально ефективного втілення державної політики у галузі впровадження новітніх технологій та підготовки висококваліфікованих конкурентних кадрів для української держави.

 

Людмила Асламова

директор навчально-наукового центру

радіаційної безпеки

 

Разработка redox sparrow-hawk