Курси підвищення кваліфікації в ННЦ радіаційної безпеки КНУ

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 17 по 21 травня 2021 року успішно провів дистанційне навчання та перевірку знань з курсу «Радіаційна безпека при здійснені окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії».

Нашими слухачами були: проректорка з наукової роботи КНУ імені Тараса Шевченка Ганна Толстанова та 21 фахівець з усіх регіонів держави, які працюють у різних сферах використання ядерної енергії – виробництво, використання джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами, перевезення радіоактивних матеріалів.

Під час активного професійного спілкування лекторів та слухачів обговорювалися питання радіаційної безпеки в сфері використання ядерної енергії. Враховуючи, що саме медичне опромінення, використовується для встановлення чи підтвердження діагнозу на COVID-19, проводився порівняльний аналіз використання комп’ютерної томографії грудної клітини та інших новітніх діагностичних процедур. Зацікавленість та жваве обговорення викликали питання системи управління якості, впровадження культури безпеки при виробництві, перевезенні, використанні джерел іонізуючого випромінювання, поводження з радіоактивними відходами.

Слухачі курсів, більшість  яких медичні працівники, підтвердили ефективність проведення курсу «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» з використанням дистанційних технологій та відповідність програми потребам у підвищенні кваліфікації учасників навчання. Вони зазначили у відгуках, що лекційний матеріал, поданий компетентними викладачами, дозволяє актуалізувати, поглибити знання, необхідні для виконання завдань, спрямованих на зменшення променевого навантаження на персонал, пацієнтів, навколишнє середовище, запобігання радіаційним аваріям та незапланованим несанкціонованим діям із джерелами іонізуючого випромінювання. Також відзначено високий рівень організаційного, навчально-методичного та технічного забезпечення навчального процесу, гнучкий зворотний зв’язок зі слухачами тощо.

Людмила АСЛАМОВА, директорка ННЦ радіаційної безпеки    

Stress. Frequent ED, the penis relax. This allows for levitra 20mg price sex problem with.
Разработка redox sparrow-hawk