Інформація щодо проведених курсів підвищення кваліфікації з радіаційної безпеки з 14 по 18 лютого 2022 року

Навчально-науковий центр радіаційної безпеки Київського національного університету імені Тараса Шевченка успішно провів перші у 2022 році курси підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійснені окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії», які відбулися з 14 по 18 лютого.        

Навчання та перевірку знань було організовано та проведено відповідно до вимог Наказу Державної інспекції ядерного регулювання України від 02 жовтня 2014 року № 143 «Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії».

Першочерговою метою навчання є покращення стану безпеки радіаційно-небезпечних об’єктів шляхом підвищення компетентності персоналу та посадових осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства, норм, правил та стандартів з радіаційної безпеки.

Слухачами були 55 фахівців з різних регіонів України, які працюють у різних сферах використання ядерної енергії – виробництво, використання джерел іонізуючого випромінювання, перевезення радіоактивних матеріалів.

Вітаємо відмінників:

  • Педаш Тетяна Федорівна – головна медична сестра, ТОВ “Верум Експерт”;
  • Когут Олександр Володимирович – молодший науковий співробітник, Державне підприємство “Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів”.

У відгуках слухачів позитивно оцінено проведення курсу підвищення кваліфікації «Радіаційна безпека при здійсненні окремих видів діяльності в сфері використання ядерної енергії» із використанням технологій дистанційного навчання та зазначено, що мета і зміст курсу відповідають освітнім потребам фахівців, розкривають актуальні питання в сфері радіаційної безпеки. Слухачі відзначили професіоналізм викладачів, які здійснюють системний підхід до подання навчального матеріалу, що дає змогу актуалізувати, поглибити та розширити базу знань і навичок з радіаційної безпеки, отримати ґрунтовну інформацію про діючі вимоги в галузі забезпечення захисту населення та навколишнього середовища від радіаційного випромінювання, ознайомитися з прикладами впровадження принципів культури безпеки на підприємстві. Крім того, у відгуках залишено слова подяки організаторам курсів за проведення навчання онлайн, адже своєчасне підвищення кваліфікації дає можливість оволодіти новими підходами в галузі забезпечення радіаційної безпеки.

 

      Людмила АСЛАМОВА, директорка ННЦ радіаційної безпеки 

Разработка redox sparrow-hawk