Медична фізика

Актуальність розвитку медичної фізики тісно пов’язана з впровадження новітніх технологій. Підготовка фахівців з медичної фізики з урахуванням міжнародного досвіду є не тільки основою їх ефективної реалізації в Україні, але й чинником, що суттєво впливає на стан здоров’я нації, розвиток науково-технічного потенціалу країни, радіоекологічну безпеку і соціальну стабільність суспільства.

Медичний фізик – це головний фахівець у галузі радіаційної фізики або технології медичного опромінення, який володіє кваліфікацією, визнаною у встановленому законодавством порядку, забезпечує лікувальний процес належною дозиметрією, створення і застосування складних методик і устаткування, оптимізації радіаційної безпеки, забезпечення якості, в тому числі і з питань контролю якості, а також в інших областях радіаційної безпеки, в яких застосовується медичне опромінення.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, за ініціативою навчально-наукового центру радіаційної безпеки 5 листопада 2013 року провів І з’їзд „Всеукраїнського об’єднання медичних фізиків та інженерів (ВОМФІ)”. У роботі з’їзду взяли участь фахівці провідних навчальних закладів, медичних, наукових та регулюючих установ України, представники урядових структур держави.
Враховуючи, що актуальність розвитку медичної фізики тісно пов’язана з впровадження новітніх технологій в сферу охорони здоров’я, а підготовка фахівців з медичної фізики з урахуванням міжнародного досвіду є чинником, що суттєво впливає на стан здоров’я нації та розвиток науково-технічного потенціалу країни, учасники семінару повинні зосередитися на:
– зростаючої ролі медичної фізики у суспільстві;
– пріоритетних напрямах, які повинні якісно переформувати відношення науковців та практиків до цієї спеціальності;
– необхідності оновлення правової бази, щодо функцій медичного фізика.
Мета цього заходу – ефективне використання інтелектуального, творчого та промислового потенціалу вітчизняної науки для вирішення актуальних завдань та забезпечення сталого розвитку суспільства в освітній, науковій, промисловій та інноваційній складових, сприяння втіленню державної політики в області впровадження новітніх технологій та підготовки висококваліфікованих конкурентноспроможних кадрів для української держави.
З вітальним словом до учасників з’їзду звернувся ректор КНУ імені Тараса Шевченка академік Леонід Васильович Губерський. Він наголосив що актуальність медичної фізики та її роль у суспільстві невпинно зростає. Саме тому фахівців у сфері медичної фізики успішно готують десятки відомих університетів в усьому світі. Наш університет є першим вищим навчальним закладом в країні, що отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на право підготовки «магістрів» з медичної фізики.
Теплі слова до учасників з’їзду проголосили – заступник Голови Держатомрегулювання України Ольга Анатоліївна Макаровська ; Президент Асоціації радіологів України Володимир Олексійович Рогожин; директор ДУ ”Інституту ядерної медицини та променевої діагностики НАМНУ” Ірина Миколаївна Дикан; керівник програм та проектів Благодійного Фонду Ріната Ахметова “Розвиток України” Вікторія Леонідівна Миколаюк.